Chuyên đề 18. Tổng hợp hữu cơ

Điều chế hợp chất hữu cơ

     Ở các bài học riêng lẻ, các em đã học cách điều chế các hợp chất hữu cơ riêng lẻ. Mời các em cùng vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập sau: