Chuyên đề 18. Tổng hợp hữu cơ

Nhận định, phát biểu về chất hữu cơ

     Trong các đề thi và đề kiểm tra hay gặp các bài tập nhận định về các chất hữu cơ. Ở các bài tập này, người làm phải chỉ ra được nhận định nào đúng, phát biểu nào sai. Các nhận định, phát biểu được đưa ra có liên quan đến nhiều phần kiến thức như: khái niệm, phân loại, tên gọi, đồng phân, tính chất vật lí, tính chất hoá học, cách điều chế... Như vậy, để xác định được tính đúng, sai của các nhận định đòi hỏi người học phải có kiến thức sâu rộng về các chất hữu cơ.

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo các bài tập sau: