Chuyên đề 17. Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ

Một số phản ứng khác của aminoaxit

     Ngoài các phản ứng đặc trưng hay gặp của aminoaxit thể hiện tính lưỡng tính, aminoaxit còn có một số phản ứng khác như:

- Phản ứng cháy

- Phản ứng este hóa

- Phản ứng trùng ngưng

      Bài tập về các phản ứng này hiếm gặp hơn. hochoaonline.net mời các bạn tham khảo một số ví dụ sau: