Chuyên đề 17. Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ

Phản ứng thủy phân peptit và protein

    Peptit là hợp chất hữu cơ gồm 2 đến 50 gốc α - aminoaxit liên kết với nhau bằng liên kết peptit. (Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa các α - aminoaxit). Các bạn chú ý phân biệt nhóm peptit và nhóm amit nhé.

     Peptit và protein có hai dạng thủy phân là thủy phân hoàn toàn và thủy phân không hoàn toàn.

1. Thủy phân hoàn toàn 

     Khi thủy phân hoàn toàn tùy theo môi trường mà sản phẩm của phản ứng khác nhau:

- Trong môi trường trung tính:

n-peptit + (n-1)H2O → aminoaxit

- Trong môi trường axit HCl:

n-peptit + (n-1)H2O + (n+x)HCl → muối amoniclorua của aminoaxit

Trong đó x là số mắt xích Lysin trong n-peptit.

- Trong môi trường bazơ NaOH:

n-peptit + (n+y) NaOH → muối natri của aminoaxit + (y +1) H2O

Với y là số mắt xích Glutamic trong n-peptit.

     Khi giải bài tập tính toán các bạn lưu ý sử dụng định luật bảo toàn khối lượng nữa nhé.

2. Thủy phân không hoàn toàn 

     Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit thì chúng ta thu được hỗn hợp các aminoaxit và các oligopeptit. Khi gặp bài toán dạng này chúng ta có thể sử dụng bảo toàn số mắt xích của một loại aminoaxit nào đó kết hợp với bảo toàn khối lượng.

     Mời các bạn thử sức với một số bài tập sau mà hochoaonline.net sưu tầm được: