Chuyên đề 15. Este - Lipit

Phản ứng cháy của este

     Cũng như các hợp chất hữu cơ khác este dễ dàng bị đốt cháy sinh ra CO2 và nước. Trong phản ứng cháy của este chúng ta lưu ý đến phản ứng cháy của este no đơn chức mạch hở luôn thu được số mol CO2 và nước bằng nhau. Ngoài ra thường dùng bảo toàn nguyên tố Oxi, bảo toàn khối lượng trong quá trình giải bài tập.

     Dưới đây là một số ví dụ tham khảo hochoaonline.net xin gửi đến các bạn: