Chuyên đề 14. Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Tổng hợp về anđehit

     Khi giải các bài tập về anđehit và xeton, chúng ta có thể gặp những bài cùng một lúc có liên quan đến nhiều phản ứng của anđehit như: phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng H2; phản ứng tráng bạc và phản ứng cháy... Để giải quyết được những bài tập tổng hợp như thế đòi hỏi người làm phải nắm vững kiến thức có liên quan và kĩ năng giải bài tập liên quan đến từng phản ứng riêng lẻ.

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo một số bài tập dưới đây: