Chuyên đề 12. Hiđrocacbon

Phản ứng cộng brom của hiđrocacbon

     Cũng như phản ứng hiđro hoá, phản ứng cộng brom là dạng bài tập cơ bản và thường gặp trong phần hiđrocacbon. 

1. Đặc điểm cấu tạo của hiđrocacbon tham gia phản ứng

     Hiđrocacbon tham gia vào phản ứng cộng hiđro phải có ít nhất 1 trong số các đặc điểm sau:

- Có liên kết pi ngoài vòng benzen.

- Có vòng no không bền (xicloankan vòng 3 hoặc 4 cạnh).

2. Điều kiện và cách thức phản ứng

- Phản ứng cộng dung dịch brom không kèm theo điều kiện nào.

Đối với các ankađien liên hợp, khi tham gia vào phản ứng cộng hiđro theo tỉ lệ mol 1:1, tuỳ điều kiện có thể cộng theo kiểu 1,2 hoặc 1,4 (các em có thể tham khảo thêm phần ankađien).

3. Một số phương trình phản ứng thường gặp

CnH2n + Br2 → CnH2nBr

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

CnH2n-2 + Br2 → CnH2n-2Br2

4. Một số lưu ý khi giải bài toán về phản ứng cộng brom

Khi dẫn hỗn hợp các hiđrocacbon đi qua bình đựng dung dịch brom thì:

     + Khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng = khối lượng của các hiđrocacbon đã bị giữ lại do có phản ứng.

     + Khí thoát ra là các hiđrocacbon không tham gia phản ứng với dung dịch brom.

     + Nếu dung dịch brom mất màu thì brom đã phản ứng hết.

     + Nếu dung dịch brom bị nhạt màu thì brom dư.

     Mời các em thử sức với các bài tập sau của hochoaonline.net: