Chuyên đề 12. Hiđrocacbon

Phản ứng thế của xicloankan

      Do phân tử xicloankan chỉ chứa các liên kết xichma bền tương tự như ankan nên xicloankan cũng có phản ứng thế tương tự như ankan.

     Các phản ứng thế của xicloankan thường xảy ra với những xicloankan bền có vòng 5 hoặc 6 cạnh. Điều kiện phản ứng và hướng tạo sản phẩm cũng tương tự như ở ankan.

C6H12 + Cl2 → C6H11Cl + HCl (as)

     Hochoaonline.net giới thiệu đến các bạn các bài tập sau: