Chuyên đề 10. Tổng hợp vô cơ

Câu hỏi lí thuyết tổng hợp

     Bài toán tổng hợp về các chất vô cơ đã được đề cập trong các chương, bài cụ thể. Bài viết này chỉ cung cấp cho các em một số bài tập lí thuyết vô cơ tổng hợp đã có trong các đề thi tuyển sinh các năm. Để trả lời được các câu hỏi này, các em phải vận dụng tốt nhiều phần kiến thức khác nhau. Sau đây là các bài tập tham khảo của hochoaonline.net: