Chuyên đề 1. Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học

Bài toán khối lượng riêng

     Bài toán về khối lượng riêng của nguyên tử đã xuất hiện trong đề thi tuyển sinh những năm gần đây. Mặc dù nguyên tử có kích thước và khối lượng vô cùng nhỏ bé nhưng khối lượng riêng của nguyên tử lại có giá trị khá lớn.

- Các nguyên tử có cấu tạo rỗng (độ đặc khít a%).

- Nguyên tử được coi có dạng hình cầu nên thể tích của nguyên tử được tính theo công thức: 

V = 4/3.∏.r3

- 1mol nguyên tử bất kì đều chứa NA nguyên tử (NA = 6,02.1023) và có khối lượng M.

- Công thức tính khối lượng riêng của nguyên tử:

D = m/V

Ghép các đại lượng trên vào với nhau ta có công thức tính khối lượng riêng của nguyên tử:

D = 3aM/(4Π.r3.NA.100)

Chú ý: đơn vị của r và D phải có sự thống nhất với nhau).

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo các bài tập sau: