Chuyên đề 1. Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học

Khái niệm và sự hình thành liên kết hóa học

Các nguyên tử phải liên kết với nhau để tạo ra phân tử hoặc tinh thể    

     Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay tinh thể. Khi tạo thành liên kết hóa học, các nguyên tử thường có xu hướng đạt tới cấu hình e bền vững của khí hiếm với 8e (của He là 2e) ở lớp ngoài cùng. Có các kiểu liên kết hóa học chủ yếu sau:

Xem tiếp...

Độ phân cực của liên kết, hoá trị

I. ĐỘ PHÂN CỰC CỦA LIÊN KẾT HÓA HỌC

     Để xác định độ phân cực của liên kết hóa học có thể dựa theo 2 cách:

- Định lượng: dựa vào hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử tham gia liên kết. Theo cách này, hiệu độ âm điện càng lớn thì liên kết càng phân cực.

Phân tử NH3 chứa liên kết cộng hóa trị  phân cực

Xem tiếp...