Chương 9. Andehit, xeton, axit cacboxylic

Tổng hợp về anđehit

    Khi giải các bài tập về anđehit và xeton, chúng ta có thể gặp những bài cùng một lúc có liên quan đến nhiều phản ứng của anđehit như: phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng H2; phản ứng tráng bạc và phản ứng cháy... Để giải quyết được những bài tập tổng hợp như thế đòi hỏi người làm phải nắm vững kiến thức có liên quan và kĩ năng giải bài tập liên quan đến từng phản ứng riêng lẻ.

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo một số bài tập dưới đây:

Xem tiếp...

Điều chế anđehit, xeton

     Có nhiều cách khác nhau để điều chế anđehit, xeton:

I. ĐIỀU CHẾ ANĐEHIT

1. Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO → R(CHO)x + xCu + xHO (t0)

Xem tiếp...

Phản ứng của axit cacboxylic với kim loại

- Axit cacboxylic phản ứng được với kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại tạo thành muối và giải phóng khí H2 (thường gặp là phản ứng với kim loại kiềm).

- Phản ứng tổng quát của axit cacboxylic với kim loại kiềm M:

R(COOH)x + xM → R(COOM)x + x/2H2

- Khi giải bài tập về phản ứng của axit cacboxylic tác dụng với kim loại cần lưu ý:

Xem tiếp...