Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng

Lý thuyết về vàng

- Cấu hình e nguyên tử: 79Au: [Xe]4f145d106s1.

- Vị trí: ô 79, nhóm IB, chu kỳ 6.

- Màu vàng, mềm, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt chỉ thua bạc và đồng, D = 19,3g/cm3, t0nc = 10630C.

- Tính khử yếu hầu như không phản ứng chỉ tan trong nước cường toan và tạo phức với ion CN-:

Au + HNO3 + 3HCl → AuCl3 + 2H2O + NO

     Hochoaonline.net giới thiệu đến các bạn một số bài tập về vàng: