Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng

Lý thuyết về kẽm

- Cấu hình e nguyên tử: 30Zn: 1s22s22p63s23p63d104s2. 

- Vị trí trong bảng tuần hoàn: ô 30, chu kỳ 4, nhóm IIB.

- Màu lam nhạt, giòn ở nhiệt độ thường, dẻo ở nhiệt độ 100-1500C, D = 7,13g/cm3, t0nc = 419,50C, t0s = 9060C.

- Tính khử mạnh tác dụng với nhiều phi kim, dung dịch axit, kiềm và muối. Trong không khí và nước bền do màng oxit bảo vệ.

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo các bài tập sau: