Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm

Muối của kim loại kiềm thổ

     Kim loại kiềm thổ tạo thành nhiều loại muối khác nhau trong đó quan trong nhất là muối cacbonat, muối clorua, muối sulfat; đặc biệt là muối của canxi. Các muối clorua của kim loại kiềm thổ đều tan, muối cacbonat trung hòa thì kết tủa nhưng muối cacbonat axit thì tan tốt, muối sulfat của Mg tan tốt của Ca ít tan còn của Ba không tan cả trong axit mạnh.

- CaCO3 thường gọi là đá vôi có nhiều trong tự nhiên.

- CaSO4 thường gọi là thạch cao có nhiều ứng dụng như bó bột, làm khuôn, nguyên liệu xi măng ...

     Mời các bạn tham khảo một số bài tập về muối của kim loại kiềm thổ ở dưới đây: