Chương 5. Đại cương về kim loại

Sự điện phân

     Điện phân là quá trình oxi hóa - khử xảy ra trên bề mặt các điện cực dưới tác dụng của dòng điện một chiều đi qua dung dịch điện ly hoặc chất điện ly nóng chảy.

     Quá trình điện phân xảy ra qua bốn giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Các chất điện ly phân ly ra ion (trong dung dịch hoặc khi nóng chảy).

- Giai đoạn 2: Các ion di chuyển đến các điện cực trái dấu (do lực hút trái dấu của điện cực).

- Giai đoạn 3: Ở cực dương (anot) xảy ra quá trình oxi hóa, ở cực âm (catot) xảy ra quá trình khử. Các quá trình này tuân theo quy tắc của phản ứng oxi hóa khử (các chất khử mạnh bị oxi hóa trước, các chất oxi hóa mạnh bị khử trước).

- Giai đoạn 4: Các phản ứng phụ xảy ra giữa điện cực và sản phẩm hoặc giữa các sản phẩm với nhau. 

     Dựa vào các giai đoạn trên các bạn có thể viết sơ đồ điện phân và phương trình điện phân tổng quát cho từng trường hợp khác nhau. Về vấn đề này chúng tôi sẽ có một bài giảng cụ thể vào thời gian tới.

     Để tính toán trong bài tập điện phân các bạn cần nhớ được công thức Faraday: m = AIt/nF nữa nhé. Trong hóa học thường thì chúng ta dùng biểu thức bảo toàn e suy ra từ công thức Faraday sẽ đơn giản hơn.

     Dưới đây là bài tập vận dụng mời các bạn cùng tham khảo: