Chương 5. Đại cương về kim loại

Kim loại tác dụng với axit không có tính oxi hóa mạnh

    Ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về phản ứng của kim loại với axit không có tính oxi hóa mạnh điển hình là axit clohiđric (HCl) và axit sulfuric loãng (H2SO4). Khi làm bài tập về phản ứng của kim loại với axit loại này chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau:

 - Chỉ các kim loại đứng trước H (trong dãy hoạt động hóa học của kim loại) mới có phản ứng với loại axit này. (Thực tế Pb cũng không tác dụng với loại axit này do tạo thành PbSO4 và PbCl2 kết tủa, kết tủa này sẽ bao kín kim loại Pb nên phản ứng nhanh chóng dừng lại). Với kim loại mạnh (Na; K; Ba; Ca) sau khi tác dụng với axit nếu kim loại dư sẽ tác dụng tiếp với nước.

- Sản phẩm của phản ứng là muối (trong đó kim loại có hóa trị thấp) và khí H2

- Khi giải loại bài tập này chúng ta chú ý áp dụng:

+ Bảo toàn H: nH2 = nH2SO4pư + nHClpư/2

+ Bảo toàn khối lượng: mkim loại pư + maxit pư = mmuối + mH2

     Dưới đây là bài tập vận dụng để các bạn tham khảo: