Chương 4. Polime và Vật liệu Polime

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA MỘT CHẤT LÀ POLIME?

Polime là một loại chất quan trọng có ý nghĩa lớn trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên trong thực tế khi nói về polime đa số các bạn sẽ nghĩ ngay đến « tiền » ??? Vậy làm thế nào để nhận ra một chất là polime các bạn hãy đọc bài viết dưới đây nhé.

Trước hết chúng ta cần hiểu khái niệm về polime :

“Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên

Từ polime xuất phát từ hai từ « poli » nghĩa là rất nhiều và « meros » nghĩa là phần. Như vậy polime nghĩa là rất nhiều phần hợp lại với nhau tạo nên

Để nhận ra một chất là polime hay không chúng ta có thể căn cứ vào các dấu hiệu sau :

+ Dấu hiệu về CTCT : luôn có dạng (…)n

Ví dụ : ( - CH­2 – CH2 - )n; (C6H10O5)n; …

Dấu hiệu về tên : thường bắt đầu bằng Poli…. ; Nhựa…. ; Cao su….. ; Tơ ….

Ví dụ : Poli Etilen ; Poli (Metyl Metacrylat) ; Nhựa novolac ; Cao su BuNa ; tơ tằm…

Dấu hiệu về kí hiệu : thường bắt đầu bằng P…

Ví dụ : PE ; PVC ; PMM ; PS ; PVA ; PP ; …

Dấu hiệu về M : thường có KLPT rất lớn : hàng ngàn đến hàng triệu u

Một khó khăn lớn trong học phần về polime đó là nhớ tên các polime và các monome sinh ra chúng. Đó là vì mỗi monome hoặc polime có thể có nhiều tên gọi khác nhau.

Bạn hãy thử sức mình với ô chữ sau nhé. Trong ô chữ có 19 từ liên quan đến polime đấy !

Đáp án:

1. Cao su BuNa

2. Cao su Isopren

3. Capron

4. Enang

5. Lapsan

6. Nitron

7. Olon

8. Poliamit

9. Polieste

10. Polietilen

11. Polipeptit

12. Polistiren

13. Polivinylclorua

14. Protein

15. Teflon

16. thủy tinh hữu cơ

17. Tinh bột

18. Trùng hợp

19. Trùng ngưng