Chương 1. Nguyên tử

Bài toán khối lượng riêng

     Bài toán về khối lượng riêng của nguyên tử đã xuất hiện trong đề thi tuyển sinh những năm gần đây. Mặc dù nguyên tử có kích thước và khối lượng vô cùng nhỏ bé nhưng khối lượng riêng của nguyên tử lại có giá trị khá lớn. Để làm được bài toán này cần lưu ý:

- Các tinh thể có cấu tạo rỗng.

- Nguyên tử được coi có dạng hình cầu xếp khít nhau nên thể tích của nguyên tử được tính theo công thức: 

 V = 4/3.π.r3

- 1mol nguyên tử bất kì đều chứa NA nguyên tử (NA = 6,02.1023).

Bài tập tổng quát:

- Xét 1cm3 tinh thể kim loại ta có m = D.V = D (gam)

- Số mol nguyên tử kim loại đó là n = m/M = D/M

- Mỗi mol nguyên tử có NA nguyên tử nên tổng số nguyên tử là D.NA/M

- Mỗi nguyên tử coi là hình cầu có bán kính R thì có thể tích là 4πR3/3

→ Vậy tổng thể tích của các nguyên tử là 4πR3/3.D.NA/M = 4πR3.D.NA/3M

Độ đặc khít = 100.Tổng thể tích của các nguyên tử/Thể tích của tinh thể = 100.4πR3.D.NA/3M (%)

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo các bài tập sau: