Phương pháp giải bài toán về phản ứng cộng của ankadien

Chúng ta đã làm quen với phương pháp giải bài toán về phản ứng cộng của anken, ở video này mức độ khó được nâng lên ở phản ứng cộng của ankadien. Cũng như anken, ankadien có phản ứng cộng với Hidro, với dung dịch Brom và với tác nhân bất đối HX. Phương pháp nổi bật nhất trong giải bài toán phần này là bảo toàn liên kết pi. Hochoaoline.net sẽ giúp các em hệ thống lại các trường hợp thường gặp của bài toán, công thức hóa để chúng ta dễ dàng giải quyết bài toán hơn. 

Mời các em xem video sau để hiểu rõ hơn về dạng toán này: