Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm là một trong hai phản ứng đặc trưng nhất của nhôm. Chính vì vậy khi kiểm tra về nhôm thì phản ứng này hay được lựa chọn để đưa vào. Việc thành thạo bài toán này là rất cần thiết. Với phương pháp phân tích chặt chẽ đầy đủ các trường hợp xảy ra của bài toán và với các ví dụ đa dạng hay gặp trong các đề thi video này hi vọng sẽ giúp các em làm tốt dạng bài tập này.