Phương pháp giải bài toán nhôm phản ứng với dung dịch kiềm

Nhôm là kim loại quan trọng trong chương trình Hóa học 12. Tính chất đặc trưng của nhôm là phản ứng nhiệt nhôm và phản ứng với dung dịch kiềm. video này sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải bài toán về phản ứng của nhôm với dung dịch kiềm. Qua video các em sẽ được nhắc lại lí thuyết, hướng dẫn các dạng bài toán và luyện tập với các bài tập có đáp án.