Phương pháp giải bài toán phản ứng cộng Brom của anken

Anken là hidrocacbon không no mạch hở. Tính chất đặc trưng nhất của nó là phản ứng cộng. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với phản ứng cộng của Hidrocacbon. Vì thế việc thành thạo bài toán về phản ứng cộng là cần thiết để làm cơ sở cho các bài tập sau này với các dãy đồng đẳng khác. Mời các em tham khảo cách giải bài tập về phản ứng cộng Brom của anken qua video dưới đây.