Phương pháp giải bài toán: Axit cacboxylic tác dụng với dung dịch kiềm

Phản ứng của axit cacboxylic với kiềm là một trong những phản ứng rất quan trọng để xác định số nhóm chức trong phân tử axit cacboxylic. Bài toán này cũng xuất hiện nhiều trong các đề thi tuyển sinh. Video dưới đây hướng dẫn chi tiết phương pháp giải của dạng toán này: