Phương pháp giải bài toán: Oxi hóa không hoàn toàn ancol

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn ancol thường xảy ra khi cho ancol tác dụng với CuO đun nóng. Tùy thuộc vào bậc của ancol mà thu được các sản phẩm khác nhau. Video sẽ hướng dẫn các em chi tiết các vấn đề lí thuyết cơ bản và phương pháp giải bài toán có liên quan đến phản ứng này: