Phương pháp giải bài toán: Ancol tác dụng với kim loại kiềm

Bài toán ancol tác dụng với kim loại kiềm nói chung và tác dụng với Na nói riêng là bài toán khá phổ biến khi học về ancol. Đây là phản ứng chứng minh tính linh động của nguyên tử H trong nhóm chức -OH của ancol. Mời các em cùng tham khảo video hướng dẫn chi tiết phương pháp giải bài tập có liên quan đến phản ứng này: