Phương pháp giải bài toán: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm là dạng bài tập trọng tâm trong chương trình hóa học vô cơ lớp 11. Bài toán này còn có liên hệ mật thiết với bài toán lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Video này sẽ hướng dẫn các em các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải bài toán cụ thể. Đặc biệt video cũng phân tích nhiều ví dụ chi tiết để các em nắm vững nội dung. Mời các em cùng tham khảo: