Bài giảng: Nước cứng

Nước mà lại cứng à. Nghe có vẻ vô lí nhưng đó lại là thật đấy! Vậy thế nào là nước cứng, có những loại nước cứng nào. Nước cứng có tác hại gì và làm thế nào để nước hết cứng. Tất cả các câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong video sau: