Bài giảng: Hợp chất sắt (III)

Ở bài giảng này các em sẽ được cung cấp kiến thức về tính chất của các hợp chất sắt (III) như sắt (III) oxit, sắt (III) hidroxit, muối sắt (III). Ngoài ra các em cũng biết thêm về tính chất của sắt từ oxit. Bài giảng cũng đề cập đến phương pháp điều chế các hợp chất này. Học phần sắt (III) cũng là một hợp phần rất quan trọng trong các đề thì các em cần lưu ý nhé!