Hợp chất sắt (II)

Hợp chất sắt (II) là một phần kiến thức quan trọng trong chương trình Hóa học 12. Có nhiều "bẫy" kiến thức trong phần hợp chất của sắt (II) mà các bạn cần biết để tránh sai lầm trong quá trình làm bài tập. Đó là những bẫy nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở bài học sau đây: