Bài giảng: Ankadien

Ankadien là hidrocacbon không no mạch hở phân tử có hai liên kết đôi điển hình nhất là buta-1,3-dien. Bài giảng này sẽ giúp các em:

- Nắm được đặc điểm cấu tạo và công thức chung cũng như biết cách phân loại các ankadien

- Biết cách viết đồng phân và gọi tên các ankadien

- Nắm được tính chất hóa học của ankadien: phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa

- Biết cách điều chế, nhận biết ankadien

Các em nhớ đăng kí kênh để theo dõi các video khác nữa nhé