Bài giảng: Ankin (phần II)

Bài giảng này cung cấp các kiến thức về ankin: phản ứng cộng tác nhân bất đối xứng của ankin, phản ứng đime hóa, trime hóa, phản ứng thế nguyên tử kim loại của ankin có liên kết ba đầu mạch và phản ứng oxi hóa. Qua bài giảng này các em cũng nắm được cách điều chế và phương pháp nhận biết cũng như cách tách ankin khỏi hỗn hợp với các chất khác.