Bài giảng Ankin (phần I)

Trong video này các em sẽ được hướng dẫn về cách viết đồng phân, cách gọi tên các ankin, tìm hiểu tính chất vật lí của ankin. Ngoài ra chúng ta còn tìm hiểu kĩ về phản ứng cộng tác nhân đối xứng như cộng Hidro, cộng Brom vào ankin.