Cháy trong lòng chất lỏng

- Tiến hành:

     + Lấy vào ống nghiệm sạch 3 ml cồn, rồi rót nhẹ theo thành ống nghiệm 3 ml axit sunfuric H2SO4 đậm đặc. Hỗn hợp chia thành hai lớp: lớp dưới là axit H2SO4, lớp trên là dung dịch cồn.

     + Rắc từ từ, ít một, những thuốc tím KMnO4 vào hỗn hợp.

Xem tiếp...

Thu khói và tàn của điếu thuốc lá

- Tiến hành:  

     + Dùng 2 cốc thuỷ tinh sạch, trong suốt có 2 nắp: một cái bằng thuỷ tinh, một cái bằng nhôm.

     + Tráng cốc thứ nhất bằng dung dịch NH3 đặc và dùng bông tẩm dung dịch HCl đặc bôi lên nắp thuỷ tinh.

     + Dùng giấy ráp đánh sạch nắp bằng nhôm để làm mất lớp nhôm oxit che phủ bên ngoài rồi bôi dung dịch muối thuỷ ngân lên trên. Đậy nắp nhôm vào cốc thứ 2.

Xem tiếp...

Trứng tự chui vào bình

- Tiến hành:

     + Chọn quả trứng to hơn miệng bình 1 chút, luộc chín, bóc vỏ và nhúng vào dung dịch phenolphtalein không màu.

     + Lấy bình cầu cổ dài, hơ khô rồi nạp đầy khí NH3.

     + Bạn giơ cho khán giả xem một cái bình cầu cổ dà, đậy bằng một miếng kính, một chén nước và một quả trứng luộc đã bóc vỏ đồng thời tuyên bố có phép lạ bắt quả trứng chui vào trong bình.

Xem tiếp...

Mưa lửa

- Tiến hành: 

     + Rót 100ml dung dịch NH3 vào một bình miệng rộng rồi đun nhẹ.

     + Đổ từ từ vào bình bột Cr2O3 đã được đun nóng trên một miếng kim loại.

(có thể thêm vào dung dịch NH3 một ít ancol etylic).

Xem tiếp...

Lửa và khói

- Tiến hành:

    + Tẩm 4 miếng bông bằng các dung dịch: miếng thứ nhất tẩm cồn, miếng thứ 2 tẩm dung dịch NH3 đặc, miếng thứ 3 tẩm dung dịch benzen, miếng thứ tư tẩm dung dịch HCl (pha 1 thể tích dung dịch HCl đậm đặc với 1 thể tích nước).

    + Đặt bốn miếng bông lên 4 tấm kính. Để 4 miếng kính đó cách xa nhau khoảng 25-30cm. Miếng kính đặt bông tẩm dung dịch NH3 và HCl đặc phải đặt ở 2 đầu.

Xem tiếp...

Nhóm bếp than bằng đũa thuỷ tinh

- Tiến hành: 

    + Bỏ than gỗ vào túi bằng vải màu rồi treo trong bình miệng rộng bên dưới có đựng dung dịch NH3 đậm đặc trong vài ngày.

    + Khi làm thí nghiệm nhúng đũa thuỷ tinh vào dung dịch axit HCl đặc.

    + Xếp than gỗ vào bếp như để nhóm lò, xong lấy đầu đũa thuỷ tinh châm vào đống than gỗ.

Xem tiếp...

Không có lửa...mà lại có khói

- Cách tiến hành:

+ Lấy 2 đũa thuỷ tinh ở đầu có quấn một ít bông.

+ Nhúng một đũa vào axit HNO3 đậm đặc (hoặc HCl đặc). Nhúng đũa thứ 2 vào dung dịch NH3 25%.

- Hiện tượng: khói trắng xuất hiện ở 2 đầu đũa.

Xem tiếp...