Cứ để anh ta rửa chai lọ!

     Ghé thăm một người bạn, cũng là Viện sĩ Hoàng gia Anh là Papy, Humphry Davy kể: "Đây là một lá thư của chàng thanh niên thường đến dự các bài giảng của tôi. Anh ta đến xin một chân gì đó trong thư viện. Chả hiểu nên xếp cho anh ta việc gì!“

     Papy ngạc nhiên: "Việc gì à? Cứ để anh ta rửa chai lọ. Nếu anh ta đồng ý thì ít ra cũng có chút lợi ích cho công việc. Còn nếu không, anh ta chẳng đáng giá một xu!”

Xem tiếp...