Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm

Nhôm tác dụng với dung dịch muối

- Al là kim loại có tính khử mạnh chỉ kém kim loại kiềm và kiềm thổ. Al đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng:

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

- Sau phản ứng khối lượng chất rắn thường tăng lên do nhôm có đương lượng gam nhỏ.

Xem tiếp...

Nước cứng

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

- Nước cứng là loại nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ (do trong chu trình vận chuyển của nước có giai đoạn nước ở trong đất nên hòa tan các hợp chất chứa Ca và Mg). Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên là nước mềm.

Xem tiếp...

Phản ứng nhiệt nhôm

- Al khử được oxit của các kim loại đứng sau nó ở nhiệt độ cao. Phản ứng này được gọi là phản ứng nhiệt nhôm:  

2yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFe

Hỗn hợp Al + Fe2O3 gọi là tecmit dùng để hàn đường ray.

- Khi giải bài tập về phản ứng nhiệt nhôm cần chú ý:

Xem tiếp...

Tính chất của kim loại kiềm thổ

     Kim loại kiềm thổ là những kim loại có tính khử mạnh (chỉ kém kim loại kiềm). Trong các phản ứng các kim loại kiềm thổ đều thể hiện hóa trị 2. Chúng tác dụng dễ dàng với các phi kim như oxi, clo, lưu huỳnh tạo thành oxit hoặc muối. Chúng cũng dễ dàng phản ứng với các dung dịch axit. Với nước Mg được coi là không phản ứng ở nhiệt độ thường còn Ca và Ba phản ứng mạnh tạo thành dung dịch kiềm và khí Hidro. Chính vì vậy khi cho vào dung dịch muối Mg đẩy các kim loại đứng sau còn Ca và Ba thì phản ứng tương tự như các kim loại kiềm.

Xem tiếp...

Tổng hợp về kim loại kiềm

     Các bài tập tổng hợp thường đề cập đến nhiều kiến thức. Vì vậy để giải được dạng bài tập này đòi hỏi người học phải có vốn hiểu biết rộng. Mời các bạn tham khảo một số bài toán tổng hợp về kim loại kiềm và hợp chât:

Xem tiếp...

Tính chất hóa học của kim loại kiềm

     Kim loại kiềm là những kim loại có tính khử mạnh nhất. Kim loại kiềm tác dụng mạnh với nước, với hầu hết các phi kim thường gặp: với oxi tạo oxit hoặc peoxit (tùy điều kiện), với phi kim khác tạo muối, với dung dịch axit thì phản ứng với axit trước - nước sau, với các dung dịch khác thì phản ứng với nước, ...

Xem tiếp...

Tổng hợp về kim loại kiềm thổ

     Bài tập tổng hợp là bài tập vận dụng kiến thức nhiều phần khác nhau có liên quan đến kim loại kiềm thổ. Để giải được các bài toán này đòi hỏi người học phải có đầy đủ các kiến thức liên quan. Mời các bạn tham khảo một số bài tập, câu hỏi tổng hợp về kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng:

Xem tiếp...

Điều chế nhôm

     Để điều chế nhôm thường chỉ dùng phương pháp điện phân nóng chảy. Do trong tự nhiên nhôm tồn tại chủ yếu ở dạng nhôm oxit nên điện phân nóng chảy nhôm oxit là cách hiệu quả nhất:

- Nguyên liệu: Quặng boxit Al2O3 (thường bị lẫn SiO2 và Fe2O3).

Xem tiếp...