Chương 2. Nhóm nitơ - phốt pho

Phân bón hóa học

- Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm tăng năng suất cây trồng.

Vai trò của phân bón hóa học

- Phân bón hóa học gồm có 3 loại là: phân đạm, phân lân và phân kali.

I. PHÂN ĐẠM

- Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat NO3- và ion amoni NH4+.

- Độ dinh dưỡng của phân đạm bằng hàm lượng % N trong phân.

- Một số loại phân đạm thường dùng: NH4Cl, NH4NO3 (đạm 2 lá), (NH4)2SO4, NaNO3, (NH2)2CO (urê)...

Xem tiếp...

Phản ứng của muối nitrat trong môi trường axit

     Bài toán về phản ứng của muối nitrat trong môi trường axit là dạng bài tập thường gặp trong các đề thi tuyển sinh. Trong môi trường axit, muối nitrat cũng có tính oxi hóa mạnh như HNO3. Vì vậy cách thức phản ứng của muối nitrat trong môi trường axit với các chất khử cũng tương tự như phản ứng của axit HNO3. Bài toán này còn được gọi là bài toán ba thành phần.

Ví dụ: Cu không phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch KNO3 nhưng lại có phản ứng với dung dịch chứa hỗn hợp 2 chất này:

3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2KCl + 2NO + 4H2O

Khi giải bài toán dạng này, cần lưu ý:

Xem tiếp...

Photpho

     Photpho thuộc nhóm VA (cùng nhóm với nitơ) nhưng ở điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ rất nhiều.

1. Tính chất vật lí

     Thường gặp 2 dạng thù hình phổ biến là P đỏ và P trắng:

So sánh P trắng và P đỏ

- P trắng là chất rắn trong suốt, màu trắng hoặc vàng nhạt, giống sáp, cấu trúc mạng tinh thể phân tử. P trắng mềm, dễ nóng chảy. P trắng không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ; rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da; bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ trên 400c, bảo quản bằng cách ngâm trong nước. Ở nhiệt độ thường, P trăng phát quang màu lục nhạt trong bóng tối.

Xem tiếp...