Bài ca hóa trị (2)

Hiđro cùng với Liti

Natri cùng với Kali chẳng rời

Ngoài ra còn Bạc sáng ngời

Chỉ mang hóa trị 1 thôi chớ nhầm

Xem tiếp...

Bài ca hóa hữu cơ

Rủ nhau học hữu cơ đi

Bấy lâu công sức giờ thì thảnh thơi

Xem tiếp...

Thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao

Để viết cấu hình electron của các nguyên tố chúng ta cần thuộc thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao:

Xem tiếp...