Bài ca khối lượng (3)

137 Bari

40 là chú Canxi họ hàng

197 là Vàng

Hai trăm lẻ 1 là chàng Thuỷ ngân

Register to read more...

Bài ca khối lượng (2)

Hai ba Natri (Na = 23)

Nhớ ghi cho rõ

Kali chẳng khó

Ba chín dễ dàng (K = 39)

Register to read more...

Bài ca kí hiệu hóa học

Ca là chú Canxi

Ba là bác Bari họ hàng

Au tên gọi là Vàng

Ag là Bạc cùng làng với nhau

Register to read more...

Thơ tình hoá học

Anh ngỏ ý xin em đừng phản ứng

Hãy vui lòng cho tác dụng vào tim

Anh yêu em như axit yêu kiềm

Nếu hóa trị hai ta cùng tương đối

Register to read more...

Cậu và tớ

Tớ hỏi cậu biết gì về tình yêu

Cậu am hiểu là KCN đấy

Nghe cậu nói tớ thấy mình run rẩy

LOVE ấy à, nó độc đến thế sao

Register to read more...

Cách tính số oxi hóa

Số oxi hóa là gì?

Điện tích giả định nhớ ghi mỗi ngày

Để tính được giá trị này

Vận dụng quy tắc tính ngay được mà

Register to read more...

Nhóm VIA

Nhóm VIA đã học rồi

Về nhà ôn kĩ em ơi khỏi phiền

Oxi nhắc tới nhớ liền

Sulfur ấy chính là tên Lưu huỳnh

Register to read more...

Danh pháp ankan

 

 

 

Để học tốt Hóa học hữu cơ thì chúng ta cần phải gọi đúng tên của các hợp chất hữu cơ. Cơ sở để gọi tên của các chất hữu cơ thường gặp dựa trên tên của 10 ankan sau:

Register to read more...

Cô gái Nitơ

Em là cô gái Nitơ

Tên thật Azot anh ngờ làm chi (1)

Không màu cũng chẳng vị gì

Sự cháy, sống chẳng duy trì trong em (2)

Register to read more...

Benzen

Benzen là hợp chất vòng

Dễ thế khó cộng anh không nhớ à

Register to read more...

Bài ca hóa trị

Natri, Iot, Hidro

Kali với Bạc, Clo một loài

Là hóa trị 1 em ơi

Nhớ ghi cho kĩ kẻo rồi phân vân

Register to read more...

Liên kết cộng hóa trị

X và Y hai đứa họ phi kim

Bởi thiếu e nên phải tìm đối tác

Register to read more...

Bài ca khối lượng

Hiđro là 1

12 cột Cacbon

Nitơ 14 tròn

Oxi trăng 16

Register to read more...