Phương pháp giải bài toán lên men gluxit

     Phản ứng lên men là phản ứng quan trọng của các gluxit. Bài toán về phản ứng này cũng là bài toán hay gặp trong các đề thi tuyển sinh. Bởi vậy các kiến thức cần lưu ý và kĩ năng giải của dạng toán này các em cần nắm vững. Video sau đây sẽ giúp các em nắm vững dạng bài tập này. Mời các em cùng tham khảo:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán đốt cháy este

     Đốt cháy este là dạng bài toán phổ biến, thường gặp. Dạng bài này xuất hiện nhiều trong các đề thi tuyển sinh. Video sẽ hướng dẫn các em các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải bài toán cụ thể. Đặc biệt video cũng phân tích nhiều ví dụ chi tiết để các em nắm vững nội dung. Mời các em cùng tham khảo:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán tráng bạc của gluxit

      Bài toán về phản ứng tráng bạc của các gluxit là bài toán đơn giản nhưng khá phổ biến. Video sẽ hướng dẫn chi tiết những vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải bài tập cụ thể của dạng toán này. Hãy xem để hiểu rõ về dạng toán này:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán: Este hóa axit cacboxylic

Phản ứng este hóa là phản ứng xảy ra giữa axit cacboxylic và ancol. Video này hướng dẫn chi tiết phương pháp giải bài toán este hóa:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán: Axit cacboxylic tác dụng với muối

Video này hướng dẫn các em những vấn đề trọng tâm nhất về phản ứng của axit cacboxylic với muối. Những kiến thức lí thuyết cơ bản, phương pháp giải bài tập cũng như các lưu ý cần thiết để giải quyết tốt bài toán được video phân tích chi tiết. Mời các em cũng tham khảo:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán: Axit cacboxylic tác dụng với dung dịch kiềm

Phản ứng của axit cacboxylic với kiềm là một trong những phản ứng rất quan trọng để xác định số nhóm chức trong phân tử axit cacboxylic. Bài toán này cũng xuất hiện nhiều trong các đề thi tuyển sinh. Video dưới đây hướng dẫn chi tiết phương pháp giải của dạng toán này:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán: Đốt cháy axit cacboxylic

Video hướng dẫn chi tiết các vấn đề lí thuyết cần lưu ý cũng như phương pháp giải các dạng bài toán đốt cháy axit cacboxylic. Các ví dụ tham khảo được phân tích cụ thể:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán: Đốt cháy anđehit

Video này hệ thống lại các kiến thức lí thuyết trọng tâm, phương pháp giải cụ thể và phân tích chi tiết nhiều ví dụ minh họa về phản ứng đốt cháy anđehit:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán: Hiđro hóa anđehit

Các anđehit dù no hay không no đều có khả năng tham gia phản ứng cộng với hiđro H2 (phản ứng hiđro hóa). Các vấn đề lí thuyết cần lưu ý cũng như phương pháp giải các dạng bài tập có liên quan đến phản ứng này được phân tích cụ thể trong video dưới đây:

Xem tiếp...

Phương pháp giải bài toán: Phản ứng tráng bạc của anđehit

Phản ứng tráng bạc là phản ứng rất quan trọng và đặc trưng của anđehit. Cần lưu ý những điều gì để làm tốt các bài tập có liên quan đến phản ứng tráng bạc? Video này sẽ giúp em trả lời câu hỏi đó:

Xem tiếp...