Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Phenol

     Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với vòng benzen. Các hình ảnh về phenol được sưu tầm và tập hợp tại đây. Các bạn có thể download thoải mái các hình ảnh về phenol từ bài viết này:

Công thức cấu tạo và công thức phân tử của phenol

Mô hình phân tử phenol

 

Dung dịch phenol có tính axit rất yếu

Ảnh hươngq qua lại giữa nhóm -OH và gốc -C6H5 trong phân tử phenol

Thí nghiệm minh họa phenol có tính axit rất yếu